Recomanable servei fiable

Catàleg / Arxiu per categoria "Farmacèutica"

Tecnologia Farmacèutica

Mètode basat en l’ús de polímers i agents de reticulació

6255

980285
 • Microcapsules en un flascó
 • Recobriment de microcapsula
 • Microcapsules
 • Microencapsulació en producció
La reticulació de les cadenes de polímers es realitza mitjançant la introducció de substàncies especials al sistema que, com a resultat de l’intercanvi d’ions, formen enllaços entre dues cadenes adjacents. En aquest cas, el procés continua al límit de la fase. És possible utilitzar sistemes oli-a-aigua que contenen un polímer hidròfil i, per exemple, aldehids inferiors com a agents de reticulació. En aquest cas, la interacció del polímer amb l’ aldehid es produeix en la fase aquosa, donant lloc a la formació d’una nova fase, dipositada sobre gotes d’oli, ja que els aldehids més alts es dissolen en la fase no polar..

Tecnologies d’encapsulació de fabricació

6253

980269
 • Microcapsules amb oli
 • Tecnologia de capsulació
 • Microcapsula
 • Encapsulació de substàncies
Un fabricant modern de fàrmacs està desenvolupant contínuament tecnologies per a la producció de medicaments multicomponents amb certes propietats, dominant les noves tecnologies, la tasca principal de les quals és vetllar per la seguretat i augmentar l'efectivitat dels medicaments. Un dels mètodes més prometedors per controlar les propietats dels fàrmacs és l'encapsulació a la closca. Val la pena destacar que les tecnologies d’encapsulat tenen una història rica i s’utilitzen àmpliament no només en la indústria química-farmacèutica, sinó també en la indústria química, alimentària, l’agricultura i altres indústries. En aquest capítol, el lector pot trobar una visió general de les tecnologies d'encapsulació, algunes de les quals es poden utilitzar per obtenir formes de dosificació sòlides i altres, en la producció de suau, líquid i gasós. Encapsulació (del lat. Càpsula - caixa): la conclusió de petites partícules d’un cos sòlid, els seus agregats (grànuls) o gotes de líquid en una closca prou fina o en una matriu amb ...

Mètode d'extrusió (Mètode de microencapsulació física)

6251

980253
 • Fabricació de microcapsules
 • L'esquema tecnològic per a la producció de microcàpsules
 • Procés de microencapsulació
 • Fabricació de microcapsules
Durant la microencapsulació per extrusió, es forma a la superfície una fina pel·lícula viscosa de material filmant amb forats de petit diàmetre, a través dels quals es pressiona la substància encapsulada. La closca així formada s’estabilitza després refredant o polimeritzant els monòmers inclosos en la seva composició. Per a la microencapsulació per extrusió, també s’utilitzen dispositius de modelat, que són dos tubs disposats de forma coaxial de diferents diàmetres (un dispositiu de canonada en canonada). El material encapsulat s’introdueix al forat interior del tub a pressió i el material de la funda s’introdueix a l’anul·lus.

Mètode d'assecat en polvorització (Mètode fisicoquímic de microencapsulació)

6248

980222
 • Composició de microcapsules
 • càpsules en pols
El mètode d’assecar amb polvorització una dispersió o emulsió d’una substància encapsulada que conté un polímer i un dissolvent (tant orgànics com aquosos) consisteix a dispersar-los en un flux de gas transportador de calor. Com a resultat de la transferència de calor i massa, el dissolvent s’elimina del sistema i la formació de partícules denses, la substància encapsulada en la qual es distribueix per tot el volum i no es concentra al nucli de la càpsula. Els grups més habituals de substàncies utilitzades per a l'encapsulació en assecat amb polvorització són els carbohidrats, incloent midons modificats i hidrolitzats, derivats de cel·lulosa, genives i ciclodextrines; proteïnes, incloses proteïnes del sèrum, caseïna i gelatina; biopolímers. El tipus de material de petxina emprat no només afecta l’eficiència d’encapsulació, sinó també la morfologia de les partícules del producte.
1 2 3 ... 17